Tuesday, December 20, 2005

ИПА- Нов Финансиски Инструмент на ЕУ

На 29 Септември 2004 Европската Комисија донесе заклучок за дизајнирање на нов “Финансиски Инструмент за Надворешна Помош”- кој би влегол во планот на буџетот за ЕУ 2007-2013 кој беше донесен на последниот самит на Советот на ЕУ на 16.12.2005 на кој нашата земја го доби долгоочекуваниот статус на Кандидат за ЕУ.
Кликнете за повеќе: http://budnapravda.blogspot.com/2005/12/blog-post_20.html

No comments:

 

© Copyright 2006, European House Skopje. Blog developed by Zoran Dimitrov